Kompleksowa obsługa należnych świadczeń odszkodowawczych, powypadkowych


Cena do uzgodnienia

Oferujemy pomoc prawną, której udziela Nasz Departament ds. Odszkodowań stanowi kompleksową obsługę należnych świadczeń w następujących zdarzeniach:
•Wszelkiego rodzaju wypadki i kolizje drogowe. Obsługujemy sprawy o odszkodowanie za szkody rzeczowe (uszkodzone auto) oraz wszystkie szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu, ciężkie obrażenia, a także śmierć). Klienci Departamentu d/s Odszkodowań to przede wszystkim: kierowcy, pasażerowie, piesi i rowerzyści , którzy ucierpieli w wypadkach drogowych i komunikacyjnych.
•Wypadki przy pracy. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania, w których winę za poniesiony uszczerbek na zdrowiu ponosi pracodawca pośrednio lub bezpośrednio poprzez niezapewnienie odpowiednich warunków lub narzędzi pracy. Do takich spraw przystępujemy dopiero po wnikliwej analizie sprawy od pracodawcy bądź ubezpieczyciela OC przedsiębiorstwa.
•Wypadki w rolnictwie. W przypadkach takich jak gospodarstwo rolne, które nakładają na tego typu działalność obowiązek posiadania polisy OC. Osoby poszkodowane z ubezpieczenia OC rolnika mogą ubiegać się o stosowną rekompensatę za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Najczęstsze wypadki w rolnictwie to wypadki przy żniwach i pracach rolniczych oraz wypadki z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych.
•Błędy medyczne. Błąd lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych, który skutkuje utratą zdrowia lub innymi obrażeniami ciała podlega naprawieniu powstałej szkody i wypłacie stosownego odszkodowania.
Departament ds. Odszkodowań Agencji Bezpieczeństwa i Wywiadu Gospodarczego jest firmą, która na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje osobę poszkodowaną w sporze miedzy ubezpieczycielem, a uprawnionym do odszkodowania za wypadek. Skomplikowana procedura likwidacyjna, konieczność udowodnienia winy oraz oceny i oszacowania wielkości roszczeń niejednokrotnie przemawia za tym, iż dochodzenie odszkodowania „na własną rękę” jest nie tyle trudne, co często mało skuteczne. W Naszym zespole posiadamy zespół licencjonowanych Detektywów oraz Prawników, którzy zajmą się Państwa sprawami.
Z doświadczenia wiemy, że na każdym etapie Państwa sprawy ubezpieczyciel będzie analizował czy zgłaszane roszczenia są adekwatne do poniesionej szkody, czy są podstawy do wypłaty odszkodowania w takiej wysokości, jakie Państwo rościcie. Z doświadczenia wiemy również, że jeżeli będą ku temu przesłanki, ubezpieczyciel będzie starał się, aby Państwa odszkodowanie było zaniżone lub niewypłacone w przypadku nieodpowiednio udokumentowanych roszczeń.
Podstawą Naszych działań jest jak najszybsze złożenie wniosku, który będzie zawierał kompletną dokumentację medyczną oraz historię leczenia potwierdzający poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Dzięki temu można przedstawić argumenty dotyczące zwrotu kosztów leczenia oraz oszacować wielkość zadośćuczynienia.
Jest to bardzo ważne, ponieważ wielkość jakichkolwiek roszczeń musi spełniać formę pełnej rekompensaty za poniesiony ból, cierpienie oraz krzywdę, której doznaliśmy w związku z wypadkiem.

Nasz Departament ds. Odszkodowań reprezentując klienta, jest pełnomocnikiem, który kompleksowo analizuje sprawę poszkodowanego a Nasi Detektywi zbiorą odpowiednie dowody w aspekcie okoliczności samego zdarzenia oraz zasadności roszczeń odszkodowawczych a także ich wielkości. Nasi Prawnicy następnie kompletują niezbędną dokumentację oraz informacje o poniesionej szkodzie i przygotowują projekt wniosku roszczeniowego.
W odpowiednich terminach i formie wysyłamy do ubezpieczyciela OC i na tym etapie przejmujemy obowiązki negocjatora roszczeń odszkodowawczych. W trakcie całego procesu likwidacyjnego przed ubezpieczycielem Nasi Prawnicy przez cały ten czas piszą ewentualne odwołania i pisma na decyzje likwidatora, negocjują oraz ustalają warunki należnej rekompensaty za wypadek.
Proszę pamiętać, że wybór kancelarii odszkodowawczej w walce o należne odszkodowanie jest często kwestią bezsporną.
Wybierając Nas oszczędzacie Państwo swój czas oraz pieniądze!!!!

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 585