Walka z nieuczciwą konkurencją, Poznań


Cena do uzgodnienia

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie usługami detektywistycznymi, bowiem coraz częściej do biur detektywistycznych zgłaszają się przedsiębiorcy szukając sprawców kradzieży, malwersacji finansowych lub też chcą się dowiedzieć, kto ujawnił ich tajemnicę handlową. Za pośrednictwem detektywów przedsiębiorcy rozpoznają i neutralizują wszelkie przejawy nieuczciwej konkurencji w wewnątrz (działanie na szkodę firmy poprzez prowadzenie konkurencyjnej działalności gospodarczej), oraz na zewnątrz firmy (nielegalne wykorzystywanie informacji biznesowych, czy też procesu technologicznego).

Ponadto przedsiębiorcy w trosce o szybką i skuteczną egzekucję prowadzoną przez Komornika, zlecają detektywom ustalanie wszelkich innych składników majątkowych swoich dłużników, których ujawnienie jest znacznie utrudnione, np. w przypadku fikcyjnego przeniesienia własności nieruchomości na inną osobę. Każdy przedsiębiorca korzystając z profesjonalnie wykonywanych usług detektywistycznych, jest w stanie przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym dla swojej firmy, a także przy niewielkim nakładzie finansowym ograniczyć ryzyko i stworzyć odpowiednie uwarunkowania dla rozwoju przedsiębiorstwa. W praktyce dobrze, kiedy przedsiębiorca wykonujący usługi detektywistyczne, posiada również wypracowane mechanizmy korzystania z własnych lub zewnętrznych zasobów informacji wywiadu gospodarczego (analizy finansowe, analizy powiązań kapitałowo-osobowych, informacji dot. przetargów, czy też informacji dot. zadłużenia kontrahenta).

Niedochowanie tajemnicy przedsiębiorstwa i wykorzystywanie jej przez nieuczciwych pracowników i przekazywaniu poufnych informacji konkurencji to najpoważniejszy problem, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy. Wyspecjalizowani detektywi z Naszej Agencji zlokalizują źródło wypływu wrażliwych informacji, a także zdobędą materiały dowodowe świadczące o prowadzącej nieuczciwe praktyki rynkowe przez konkurencję oraz z pełną determinacją podejmą działania, które zakończą proceder naruszania Państwa praw.

W walce ze zjawiskiem nieuczciwej konkurencji podejmujemy działania takie jak:

oznaczenie przedsiębiorstwa czy pochodzenia towaru wprowadzające Klienta w błąd,
wykrywanie skopiowanych produktów i marki,
zwalczanie procederów utrudniających dostęp do rynku,
zwalczanie procederu stosowanie cen dumpingowych,
przeciwdziałanie pomawianiu lub nieuczciwe praktyki reklamowe,
usuwanie kłamliwych i negatywnych opinii w sieci.
Nasi detektywi zdobędą dowody przeciw nieuczciwej konkurencji, co pozwoli Państwu na przerwanie negatywnych praktyk i walkę o swoje prawa w sądzie i domaganiu się czynności odszkodowawczych. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji od przeprowadzenia profesjonalnego śledztwa po zebranie dowodów potwierdzających naruszanie Państwa praw po asystę w czasie postępowania sądowego.

Polska, Poznań
 
 


Liczba wyświetleń strony: 351